Projekty

RecoFill - innowacyjna metoda odzysku i przetwórstwa filamentu


belka POIR_pl_old

Projektujemy przyszłość...
Nie ma co ukrywać, druk 3D jest obecnie jednym z gorętszych trendów, a jego siłą napędową w nadchodzących latach będzie szeroko pojęty przemysł. W RECOFILL kluczem do rozwoju technologii w branży druku 3D są dla nas materiały, przełamywanie barier i zwiększanie pozytywnego wpływu na środowisko.


Informacje Podstawowe

Spółka RECOFILL w ramach udziału w projekcie Bridge Alfa podpisała umowę inwestycyjną oraz umowę powierzenia grantu z Netrix Venture.

Ponieważ wykorzystanie tworzyw sztucznych rośnie – z danych szacunkowych PlasticsEurope Polska wynika, że popyt na tworzywa sztuczne w Polsce w roku 2019 wynosił 3,6 mln ton, a Polska znajduje się na 6 pozycji w Europie pod względem zapotrzebowania na tworzywa sztuczne, konieczne jest wdrażanie rozwiązań wpisujących się w ideą zero waste.


Informacje o Projekcie

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Działanie 1.3: Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych

Poddziałanie 1.3.1 Wsparcie Projektów badawczo- rozwojowych w fazie preseed
przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa